Projekty - Gabinet Rehabilitacji SANATORI - Łódź - Bałuty

Projekty

Rozszerzenie zakresu usług w Gabinecie Rehabilitacji „SANATORI”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

 

 

logo